Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem webu www.realitnisprava.cz je společnost Česká Realitní Správa s.r.o., IČO 066 58 512, se sídlem Polní 818/14, 500 03 Hradec Králové (dále jen „Provozovatel“). 

Provozovatel zpracovává osobní údaje zadané návštěvníky webu přes rozhraní kontaktního formuláře (jméno, email, telefonní číslo) v nezbytném rozsahu za účelem následného kontaktování návštěvníků – zájemců o služby poskytované Provozovatelem. 

Osobní údaje návštěvníků webu nejsou poskytovány jiným subjektům / třetím stranám.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Jako návštěvník webu www.realitnisprava.cz zasláním poptávky přes kontaktní formulář vyjadřujete souhlas s výše uvedeným zpracováním osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Provozovatele. 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte dotaz týkající se ochrany údajů, případně nám chcete zaslat jakýkoliv podnět z této oblasti, použijte prosím emailovou adresu info@realitnisprava.cz .

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jan Jačko jacko@realitnisprava.cz