Správa nemovitostí

Správa nájemních a investičních nemovitostí

Byty, činžovní domy

reference-spravované byty

příklady spravovaných nemovitostí

Výhody pro majitele:

• Garance pravidelného nájmu podle podmínek zvoleného tarifu

• Správa nemovitosti včetně drobných oprav a údržby, udržení a zvyšování hodnoty nemovitosti

• Pojištění domácnosti/vybavení bytu proti škodám způsobeným nájemníkem

• Významná úspora času a pracnosti, hledání nájemníků a nájemní smlouvy řeší správce

• Navíc zpracování podkladů pro daňové přiznání

Pro koho je správa nájemních nemovitostí určená? 

• pro časově vytížené majitele bytů, kteří často cestují či bydlí v zahraničí, ale chtějí mít jistotu profesionální správy svého investičního bytu.

• pro starší majitele, kteří již nechtějí mít starosti s pronájmem, ale chtějí si nájemní byt nadále ponechat, případně pro své potomky.

• pro majitele bytů, kteří například zdědili nemovitost mimo své bydliště, a chtějí si ji nadále ponechat a nechat zhodnocovat.

• pro majitele více nemovitostí, bytů či celých činžovních domů, kteří z časových důvodů potřebují pomoc profesionálů s jejich správou.

 

Nájemní správa – časté dotazy

Přehled tarifů

Zadat poptávku správy / pronájmu

Rekonstrukce bytů 

 

Příklady rekonstrukcí a zvýšení hodnoty nemovitostí

 

Vedení účetnictví SVJ

V rámci vedení účetnictví SVJ zajišťujeme všechny účetní úkony podle aktuálních zákonů a nařízení, včetně online evidence všech potřebných dokumentů, zejména:

• vedení účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy
• vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými předpisy
• kontrola úhrad závazků
• zpracování sestavy nezaplaceného nájemného a služeb, obsahující i nedoplatky z předešlých období
• kontrola věcné a účetní správnosti faktur
• vypracování účetní závěrky včetně příloh
• předkládání rozvahy a výkazu zisků a ztrát výboru společenství
• zajištění vypracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, pokud správce daně toto přiznání požaduje
• mzdová agenda, odměny zaměstnanců formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
• 1x ročně vypracování a zasílání přehledů pro příslušné zdravotní pojišťovny a SSZ
• sestavení přehledu o aktuálním stavu prostředků provozního účtu společenství na fondu oprav
• zajištění řádného dodržení zákonných termínů a lhůt

Vedení účetnictví pro podnikatele a živnostníky

V rámci vedení účetnictví pro podnikatele a živnostníky zajišťujeme zejména:

• vedení účetnictví v souladu se zákonem a prováděcími předpisy
• vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými předpisy
• kontrola úhrad závazků
• zajištění daňové evidence (evidence příjmů a výdejů, pohledávek a závazků, evidence dlouhodobého majetku a zásob)
• zpracování karet rezerv
• kontrola věcné a účetní správnosti faktur
• vypracování účetní závěrky včetně příloh
• předkládání rozvahy a výkazu zisků a ztrát
• zajištění vypracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob

Ekonomické služby – další informace