Nájemní správa – časté dotazy

Jak to funguje?                              

Byt převezme do správy Česká Realitní Správa a dál ho obsazuje prověřenými spolehlivými nájemníky. Byt je pravidelně kontrolován, během kontroly je vypracovaný report a ten dostává majitel bytu. Byt (domácnost) je pojištěn proti škodám.

 

Co v případě neplatícího nájemníka?

Česká Realitní Správa majiteli bytu garantuje nájemné po celou smluvní dobu, i v případě že by se v bytě objevil neplatič. Nájemníci jsou však pečlivě vybíráni, včetně kontroly v registrech, takže riziko je minimální. Případné dluhy na nájemném řeší s nájemníky ČeReS, a to buď dohodou anebo výjimečně i soudní cestou.

 

Co v případě škod na vybavení bytu?

Česká Realitní Správa majiteli bytu garantuje navrácení bytu po skončení smluvního vztahu v původním, případně ještě lepším stavu než byl na začátku. V bytě jsou prováděné průběžné drobné opravy a údržbové práce. Na větší škody je navíc byt a jeho vybavení pojištěno.

 

Kdo bude v bytě bydlet? Jak probíhá výběr nájemníka?

Výběr spolehlivého nájemníka je základem služby správy bytu. Je v zájmu majitele bytu i ČeReS obsadit byt platícím nájemníkem. Výběr proto probíhá v několika krocích, zahrnuje vyplnění dotazníku, prověření v negativních registrech dlužníků, kontrola veřejně dostupných informacích na sociálních sítích a pohovor. Pokud je to možné, kontrolují se též reference u zaměstnavatelů a předchozích pronajímatelů.

 

Na jakou dobu lze domluvit správu bytu?

Smlouvy jsou standardně uzavírané na dobu 2 až 5 let, s možností opakovaného prodloužení. Lze individuálně sjednat i odlišnou dobu.

Pokud majitel potřebuje byt dříve než je sjednáno, situaci lze řešit individuálně.

 

Jaké jsou výhody pro majitele bytu?

Finanční a časové.

Pro majitele odpadají rizika spojená s neplatiči, poškozením vybavení bytu, odpadají starosti se sháněním nových nájemníků. Významná je úspora času, který by majitel bytu jinak musel investovat, pokud by si byt k pronájmům provozoval sám.

Podle zvoleného tarifu má majitel jistotu nájmu i při výpadku obsazenosti bytu koncovým nájemníkem, a to po celou dobu trvání smlouvy o správě nemovitosti.

 

Kolik služba stojí?

Majitel bytu dostává pravidelné měsíční nájemné dohodnuté smluvně. Žádné poplatky správci neplatí.

ČeReS pronajímá a obsazuje byty za optimální tržní nájemné, z rozdílu jsou hrazeny inzerce, homestaging, drobné opravy a veškeré další náklady spojené se správou.

 

Jak na tom vydělává správce bytu?

Česká Realitní Správa spravuje celé portfolio nemovitostí, díky tomu dokáže optimalizovat náklady rozpočítané na jednotlivé byty. Díky široké síti kontaktů a inzerci je možné obsadit byty za optimální nájemné, prověřenými klienty. Rozdíl mezi dosaženým tržním nájemným a nájmem pro majitele pak kryje servisní a režijní náklady.

 

Přehled tarifů

Zadat poptávku správy / pronájmu